Ny rapport mäter machokultur inom Samhällsbyggnad

Att ta strid mot machokulturer inom branschen har varit ett fokusområde för Byggcheferna sedan flera år.

 

Nu har organisationen tagit fram ett ”machoindex” som ska mäta förekomsten av dessa strukturer inom sektorn.

 

– Det är avgörande för branschens utveckling att vi kommer tillrätta med detta, säger Kajsa Hessel på Byggcheferna till tidningen Byggindustrin och som också utsågs till Årets samhällsbyggare av Samhällsbyggarna.

 

Indexet bygger på ett nordamerikanskt mätinstrument som kallas Masculinity Contest Culture. Åtta frågor i detta batteri har översatts till svenska och ställts till drygt 2000 chefer inom samhällsbyggnadssektorn.

Frågorna handlar om hur det är på arbetsplatsen inom tre områden:

 

• att inte visa svaghet

• styrka och uthållighet

• jobbet kommer i första hand

 

>>LÄS HELA RAPPORTEN

 

Dessutom tillkommer tre frågor om hur ofta det förekommer skämt om etniskt ursprung, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är”.

 

Årets index hamnar på 46 procent.

 

”Det kan tolkas som att nästan hälften av branschens chefer uppfattar problem med machokultur i någon grad medan drygt hälften inte gör det”, står det i rapporten.

 

Högst index får delbranschen Bygg och anläggning med 47 procent, medan Installation får siffran 45 procent och Fastighet får 42 procent.

 

Sju av tio uppger att det skämtas på ett sätt som inte är acceptabelt.

Byggcheferna har också tagit fram en undersökning genomförd av Novus för att jämföra samhällsbyggnadsbranschens index med fler delar av arbetsmarknaden.

 

”I stort ser vi att svarsmönstret är mycket lika men att machokulturen är mer utbredd i vår bransch”, enligt Novus-undersökningen som gav följande resultat:

 

• Yrkesarbetare i alla branscher (279 svarande) 47 procent

• Tjänstemän i alla branscher (264 svarande) 40 procent

• Chefer i alla branscher (125 svarande) 43 procent

 

Publicerat: Onsdag 9 December