Samhällsbyggarna - remissinstans för Trafikverkets inriktningsunderlag

Ska ̈rmavbild 2020-11-25 Kl . 11.25.38

 

Trafikverket redovisade 30 oktober 2020 regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2022–2033 respektive 2022–2037.


Samhällsbyggarna är en av remissinstanserna till inriktningsunderlaget. 

 

Är du intresserad av att delta i arbetet med remissvaret?

 

Kontakta Martin Lindahl, ordförande i Samhällsbyggarnas sektion för infrastruktur.

Mail: martin.lindahl@icloud.com

 

 

 

 

Publicerat: Onsdag 25 November