Folder om Nätverket för nya stadsdelar

Samordning för bostadsbyggande har under året tagit fram en folder om Nätverket för nya stadsdelar med information om nätverket och de kommuner och stadsdelar som ingår. Syftet med foldern är bland annat:

- att underlätta kontakter mellan kommuner som bygger nya stadsdelar med gemensamma förutsättningar eller ambitioner

- att underlätta för nätverkskommunerna att sprida information om Nätverket för nya stadsdelarinternt och externt

- att användas av Samordning för bostadsbyggande för informationsspridning om nätverket externt och inom Regeringskansliet.

 

 

Folder för nya stadsdelar

 

 

 

 

 

Publicerat: Fredag 30 Oktober