Omarrondering förr och nu - en jämförelse

Omarrondering

 

Mats Backman kan se tillbaka på ett helt yrkesliv med att utveckla processen för att genomföra omarrondering. Av hans artikel framgår att omarrondering med stöd av fastighetsbildningslagen är mera rationell än laga skifte enligt jorddelningslagen.

Mats Backman belyser likheter och olikheter mellan laga skifte och dagens omarronderingar inom de mest ägosplittrade områdena i Dalarna ifråga om tillståndsprövning, markägarnas delaktighet och inflytande, metodik, teknik, processuella frågor, struktureffekter och finansiering. Radikala arronderingsåtgärder i Dalarnas storskiftesbygd är nödvändiga även i fortsättningen – frivilliga markbyten ger inte ett godtagbart resultat och är inte kostnadseffektiva.

Läs om den fantastiska utveckling han har varit med om att genomföra i bifogade artikel.

 

Publicerat: Onsdag 19 Augusti