Samhällsbyggaren: Nytt nummer ute nu!

SB 1 2020 stor

 

Nytt nummer ute nu!

 

Ur innehållet: 

 

Bråttom bråttom. Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård manar på branschen: Omställningen till att planera och bygga städer på nya sätt kräver hårt arbete – i högt tempo.  

 

Byggskräp får nytt liv. Danskarna kan konsten att bygga nya bostäder av gammalt byggavfall.

 

Tydliga regler på väg.Oklarheter i landets byggregler har skapat oreda. Nu är en förenkling och modernisering på gång.   

 

 

 

 

 

Publicerat: Tisdag 25 Februari