Konferens om digitalt samhällsbyggande, Sthlm 21-22 april

Arbetasmart 2020-banner -1000x 523-1400x 732.jpg

 

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen arrangerar föreningarna Geoforum Sverige och BIM Alliance den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020 den 21–22 april i Stockholm.

 

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån data och rumsliga analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM) och inte minst om att få till obrutna dataflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé till planering, projektering, byggande och förvaltning.

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

Publicerat: Lördag 22 Februari