Framtidsscenarier för ett hållbart samhälle utan tillväxt

Jonas Lind

Jonas Lind talar på #sbdagen2020

Hur kan framtidsscenarier bli ett effektivt verktyg i att driva på en snabbare omställning mot ett hållbart samhälle? För att planera för en oviss framtid och skapa större förståelse för de olika skepnader ett framtida hållbart samhälle kan ta, behövs diskussioner som använder etablerade metoder för framtidsstudier på kommunal och regional nivå. Detta måste dock göras genom praktiska verktyg som går att använda i den lokala och regional planeringen av våra samhällen. IVL och KTH driver just nu ett forskningsprojekt om detta för att skapa nya möjligheter att planera och öka farten på hållbarhetsarbetet.

 

Hur kan framtidsscenarier bli ett effektivt verktyg i att driva på en snabbare omställning mot ett hållbart samhälle? För att planera för en oviss framtid och skapa större förståelse för de olika skepnader ett framtida hållbart samhälle kan ta, behövs diskussioner som använder etablerade metoder för framtidsstudier på kommunal och regional nivå. Detta måste dock göras genom praktiska verktyg som går att använda i den lokala och regional planeringen av våra samhällen. IVL och KTH driver just nu ett forskningsprojekt om detta för att skapa nya möjligheter att planera och öka farten på hållbarhetsarbetet.

 

 

Publicerat: Fredag 21 Februari