Studia - Strandskydd Rättssäker och effektiv tillämpning av strandskyddslagstiftningen i praktiken 7–8 maj 2020, Stockholm

studia (27)

 

Lagstiftningen som reglerar strandskyddet kan upplevas som svår att tolka och tillämpa i praktiken. Under denna kurs får du kunskap om hur du rättssäkert och effektivt tillämpar strandskyddslagstiftningen i ditt dagliga arbete.

 

Under två kursdagar får du möjlighet att fördjupa dig kring hur du ska tolka och tillämpa lagstiftningen som reglerar strandskyddet. Vi går igenom vad som är förbjudet inom strandskyddsområden och hur förbudsreglerna ska tolkas i praktiken utifrån gällande rättspraxis.

 

Det kan vara svårt att avgöra när det är möjligt att ge dispens från strandskyddet. Under kursen går vi därför noga igenom de särskilda skäl som krävs för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet och hur du utvärderar om de särskilda skäl som har angetts verkligen är dispensgrundande.

 

Ytterligare en utmaning när det gäller strandskyddsärenden är att göra lämpliga tomtplatsavgränsningar. Under kursen får du kunskap om hur du gör korrekta tomtplatsavgränsningar. Vad säger rättspraxis - hur stor får den privata zonen vara och hur stor måste den fria passagen närmast vattnet vara? Kursen avslutas med en genomgång av strandskyddet i relation till andra lagar som PBL, FBL, regeringsformen med flera.

Efter avslutad kurs kan du med ökad säkerhet handlägga strandskyddsärenden både rättssäkert och effektivt!

 

Ur kursens innehåll:

  • Korrekt och rättssäker handläggning av strandskyddsärenden i praktiken
  • Vad är förbjudet inom strandskyddsområden och hur tolka förbudsreglerna i praktiken?
  • Dispens från strandskyddet – när är det möjligt att ge dispens från strandskyddet?
  • Hur göra lämpliga och korrekta tomtplatsavgränsningar?

 

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som behöver stärka din kompetens om hur du ska tolka och tillämpa lagstiftningen som reglerar strandskyddet i praktiken.

 

Datum:

7–8 maj 2020, Stockholm

 

Plats:

Finlandshuset konferens, Snickarbacken 4, Stockholm

 

Pris:

9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabattpå utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Kursledare: 

Johan Larsson
Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting
Johan har en bakgrund som förvaltnings- respektive kommunjurist och har erfarenhet av handläggning av strandskyddsfrågor, plan- och byggfrågor, fastighetsrättsliga frågor, kommunalrätt och förvaltningsrätt. Han är förordnad som expert i Strandskyddsutredningen och har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Boverkets PBL Kompetens. Under ett antal år har Johan också drivit ett företag med inriktning mot juridisk utbildning för offentliga aktörer.

 

Henrik Höglund
Biträdande bygglovschef, Haninge kommun
Henrik har över 15 års erfarenhet som handläggare av bygglov och strandskydd från flera olika kommuner. Han har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Ny PBL – på rätt sätt. För närvarande arbetar Henrik med ett antal frågor inom Boverkets PBL Kompetens.

 

Läs mer om kursen här

 

Publicerat: Torsdag 19 December