Kurs: Studia - Juridiskt hållbara villkor i Markanvisningsavtal, 4 februari 2020, Stockholm

studia (23)

 

Kommunala markanvisningar är ett viktigt verktyg för att styra utvecklingen av bebyggelsen som sker på kommunens mark. Markanvisning görs ofta i ett inledande skede av plan- och byggprocessen, och har därför stor betydelse för vilka projekt som genomförs samt inte minst, hur de genomförs.

 

Markanvisningsavtalet som upprättas mellan kommun och byggaktör ska tydliggöra villkoren för planläggning och försäljning av kommunens mark. I avtalet har kommunen möjlighet att styra plangenomförandet kring t.ex. utbyggnadstakt, upplåtelseformer samt utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen. En vanlig utmaning är att säkra att villkoren som ställs i markanvisningsavtalet följs genom hela plan- och byggprocessen, fram till dess att byggnationen står klar – och även bibehålls över tid.

 

Under denna kurs fördjupar du din kunskap om hur du upprättar markanvisningsavtal som både kommun och byggaktör ser fördelar med, samtidigt som du uppfyller de mål kommunen ställer på utvecklingen av kommunens mark. Vi går igenom de lagliga grunderna för markanvisningsavtalet och vilka villkor som du får och kan ställa.

 

Ur kursinnehållet:

  • Avtal vid försäljning av kommunal mark - hur hantera gränserna mellan den civilrättsliga och offentligrättsliga lagstiftningen?
  • Villkor i markanvisningsavtal, vad är tillåtet och vad är juridiskt hållbart?
  • Hur avtala om utformning, utbyggnadstakt och varierade upplåtelseformer?
  • Hur säkerställa att villkoren i avtalet även genomförs i projektet?
  • Hur prissätta byggrätten? Olika prissättningsmodeller
  • Från markanvisningsavtal till köpeavtal – villkor kring överlåtelse, tillträde samt köpevillkor
  • Hur hantera avtalsbrott och viten under projektets genomförande?

 

Målgrupp:Kursen riktar sig till dig som arbetar med markanvisning och upprättar markanvisningsavtal inom kommunen. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.

 

Datum:4 februari 2020

 

Plats:Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris:7 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Kursledare: 

Tomas Vesterlin
Jurist och civilingenjör med fastighetsrättslig inriktning, Vesterlins & Co

 

Läs mer om kursen här

 

Publicerat: Måndag 11 November