Trygghetsskapande åtgärder i Sverige

B 487bdec -7c 82-42e 7-976c -5275c 01dedf8

 

På avdelningen för Samhällsplanering och Miljö på KTH, arbetar man med en rapport till Boverket om trygghet och säkerhet inom stadsplanering, och letar efter bra exempel på trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärder som planerats och utförts i Sverige.

Exemplen bör passa mallen 'problem-åtgärd-effekt', där åtgärder gjorts utifrån CPTED-principer eller situationsbaserad brottsprevention. Den som har några sådana exempel är välkommen att dela med sig av dessa senast den 26.e augusti. Se kontaktuppgifter nedan.

 

Följande kriterier bör vara uppfyllda:

 

-       Projektet måste ha att göra med förändringar i den byggda miljön.

-       En utvärdering av projektet ska ha gjorts, i efterhand, för att analysera effekterna av förändringarna utifrån säkerhets- eller trygghetsaspekter.

-      Projektet är i Sverige.  

 

Det kan vara allt från förändringar i liten skala, så som ljussättning på offentliga platser, till projekt i större skala där tankar och teorier om trygghet och säkerhet varit betydande för utformningen av den byggda miljön. Vi ser gärna exempel från mindre kommuner.  Den som har ett intressant exempel kan gärna skicka ett mail till Robin Petersson, probin@kth.se, eller projektledare professor Vania Ceccato, vania.ceccato@abe.kth.se

 

Publicerat: Onsdag 21 Augusti