Seminarium 25 september – Vårt framtida Örebro

Peter _hall (3)

 

Under våren 2019 antog Örebro kommun en ny översiktsplan som anger inriktningen för mark- och vattenanvändningen på 25 års sikt. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta att vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

I samband med att översiktsplanen togs fram togs även en strategi för arkitektur och byggande fram. Strategin är en konkretisering av översiktsplanen, med arkitektur och byggande i fokus, och resonerar bland annat kring frågeställningarna; Är tätt alltid rätt? Var vill vi att staden ska utvecklas och växa? Hur ska våra publika rum utvecklas i framtiden?

 

Välkommen till ett lunchseminarium där Marie Pettersson, stadsbyggnadsstrateg, samt Peder Hallkvist, stadsarkitekt, berättar om kommunens översiktsplan Vårt framtida Örebro samt strategin för arkitektur och byggande.

 

Det kommer att bjudas på en enklare lunch.

 

Tid: Onsdag 25 september kl 11.30-13.00. 

Plats: Citypassagen vån 4, Östra Bangatan 7A. 

Anmälan: info@samhallsbyggarna.org, senast 22 september, uppge eventuell specialkost.

 

Publicerat: Måndag 12 Augusti