Samhällsbyggarna besökte Eksta Bostads AB i Kungsbacka - Sol, biobränsle, passivhus och ny teknik som ligger i framkant

eksta 

 

 

Eksta Bostad och VD Christer Kilersjö med sin energicontroller Niclas Christensson öppnade dörren till sin intressanta utvecklingsresa under eftermiddagen den 22 maj 2019. Vi var ett litet antal Samhällsbyggare som hörsammat erbjudandet tillsammans med några personer från elnätsägaren Ellevio. Vi fick både en generell presentation, se bilaga, av företaget och dess ambitioner att begränsa klimatpåverkan men också besök i verkligheten. Tack Christer och Niclas för er generositet!

 

Utvecklingsresan som det kommunala Eksta Bostad gjort och fortsätter att göra i syfte att ta tillvara solen, utnyttja pellets och reducera energianvändningen generellt i sina 3000 lägenheter och 112 lokaler har pågått sedan länge. Lokalerna är bostadskomplement som förskolor och annan offentlig verksamhet. Kungsbacka är ett expansivt område och Eksta Bostad bygger idag ca 100 nya hyreslägenheter årligen på egen mark. Alla med låg energianvändning och med tillvaratagande av den senaste tekniken.

 

Utvecklingen har skett i samarbete med universitet och högskolor som Chalmers och KTH. Finansieringsstöd från Energimyndigheten är förstås betydelsefullt. Eksta har också goda erfarenheter av samverkan med konsulter samtidigt som den egna kunniga personalen kan utveckla sin kompetens.

 

Eksta driver idag 20 stycken mindre biobränsleeldade anläggningar, pellets, som förser fastigheterna med fjärrvärme. Framöver kan det också bli aktuellt att titta lågtemperatur fjärrvärme.

 

Företaget tar tillvara solen dels genom 4300 m2 solceller, 700 MWh/år, och dels genom 7300 m2 solfångare, 1300 MWh/år. Även om solfångare innebär en del underhåll vilket inte solcellerna kräver alls så passar solfångaren bra in i energisystemet för fastigheterna. Ackumuleringen av det solvärmda vattnet är mycket enkel när utrymme finns och har etablerade tekniska lösningar som gör att den volatila solen kan göra mycket nytta och speciellt i hus med låg energianvändning, passivhus.

 

Individuell mätning av el, varmvatten och kallvatten i alla lägenheter innebär betydande besparingar jämfört med kollektiv mätning av vattenförbrukning. Erfarenhetsmässigt sparar man  20% på individuell mätning och debitering jämfört med kollektiv mätning säger Eksta. Passivhusen har FTX-ventilationen men köksfläkten ingår inte då matoset sprider sig annars. Solfångare förvärmer varmvatten och alla lägenhets tvättmaskiner och diskmaskiner matas med varmvatten.

 

Solelen som i princip är underhållsfri omgärdas av ett krångligt regelverk så fort elen inte förbrukas internt inom fastigheten. Idag tas 70% av solelen om hand internt i fastighetsnätet. Batteritekniken är inte ekonomisk ännu och men krävs för att kunna ta tillvara ett mindre bostadsområdes maximala potential. Inom ett mindre bostadsområde kan vissa byggnader, bra solläge, vara producenter och andra konsumenter, mikronät, vilket elnätsregleringen inte tillåter.

 

Jordfelsbrytare i anläggningar med solceller och där laddning av elfordon förekommer ska vara av typ B då jordfelsbrytare av typ A visat sig kunna sättas ur funktion. Se Elsäkerhetsverkets generella rekommendationer, https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/broschyr_jordfelsbrytare-2013.pdf.

 

Vi besökte avslutningsvis flaggskeppsprojektet Humlevägens 4 bostadshus samt teknikhus, med totalt 16 lgh, passivhus och 40 kWh/m2, med solel, likströmsdistribution och den senaste batteritekniken. Växelriktare med lastbalanseringspotential ökar kapaciteten i elnätet och reducerar förluster men mikronät behövs för att få ut den maximala andelen egenproducerad el. Vill du veta mer så läs gärna rapporten som lämnats till Energimyndigheten, http://bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/utveckling-av-helhetsloesning-foer-solel-i-bebyggelsen/.

 

Samhällsbyggarnas sektion för Hållbar Utveckling/Miljö

 

Olle Hansson

 

 

Publicerat: Onsdag 29 Maj