Linda Kjällen - Certifieringschef på SGBC talar på #sbdagarna2019

Linda

 

 

Linda Kjällén är certifieringschef på Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council.


Hur anpassar vi det befintliga byggnadsbeståndet till att bli mer hållbart?

 

Den svenska bygg- och fastighetsbranschen har kommit långt i arbetet med att bygga hållbart vid nyproduktion, men för att nå miljömålen måste vi även jobba med befintliga byggnader. Det är med åtgärder i dessa de riktigt stora miljövinsterna kan göras. Under sessionen berättar Linda bland annat om Sweden Green Building Councils nya certifieringssystem för befintliga byggnader som ett sätt att approchera detta.

 

Publicerat: Onsdag 10 April