Kurs: Studia - Kommunens ansvar som väghållare 17-18 juni

studia bild

 

Kommunens ansvar som väghållare

Väghållningens juridik för dig som arbetar med drift och underhåll av gator och vägar på landets kommuner.

 

Kommunen har ett omfattande ansvar för drift och underhåll av gator och i vissa fall även vägar, både sommar- och vintertid. Behovet av insatser är ofta stort och resurserna begränsade. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att veta hur långt kommunens skyldigheter som väghållare sträcker sig och vilket ansvar som kan utkrävas om kommunen inte uppfyller sina skyldigheter.

 

Under denna kurs får du som arbetar med drift- och underhåll av gator och vägar en pedagogisk genomgång av lagstiftningen som reglerar kommunens ansvar som väghållare. Du får kunskap om hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas i praktiken. Under kursen blandas teori med en rad praktiska exempel och intressanta rättsfall som hjälper dig att bli säkrare i hur du ska tillämpa lagstiftningen i ditt dagliga arbete.

 

Ur kursinnehållet:

  • Vem är ansvarig för gator som har anlagts med stöd av PBL, enskilda vägar samt vägar som anlagts och regleras av väglagen? Vad innebär detta ansvar i praktiken?
  • Vilka krav kan ställas på drift och underhåll av gator både vid vinterväghållning och barmarksunderhåll?
  • Vilka krav kan kommunen ställa på externa parter gällande drift och underhåll av enskilda vägar och skötsel av träd, buskar och häckar som utgör en trafikfara?
  • Entreprenadjuridik och vad kommunen kan göra vid avtalsbrott
  • När kan kommunen bli skyldig att betala skadestånd för brister i väghållningen?

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar med drift- och underhåll av gator och vägar på landets kommuner till exempel som gatuchef, gatuingenjör, trafikingenjör, driftschef eller driftsingenjör.

 

Datum: 

17-18 juni 2019

 

Plats: 

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris:

7 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika. Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Kursledare:

Christian Arnbom Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Christian Arnbom är advokat och delägare i Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Christian har lång erfarenhet av att biträda kommuner i tillämpning av PBL, avtal-, entreprenad- och exploateringsfrågor samt om skadestånd. Han har även många års erfarenhet av att hålla kurser i väghållningsjuridik.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Publicerat: Lördag 13 April