Kurs: Studia -Aktuella och vägledande rättsfall gällande tillämpning av PBL vid detaljplanering 16 september

studiabild

 

Aktuella och vägledande rättsfall gällande tillämpning av PBL vid detaljplanering

16 september 2019, Stockholm

 

Under denna kursdag kommer Sven Boberg, chefsjurist på Göteborgs stads stadsbyggnadskontor, att gå igenom och analysera ett antal särskilt intressanta vägledande PBL-domar rörande detaljplaner från framförallt Mark- och miljööverdomstolen.

 

Du som deltagare får kunskap om hur domstolarna har resonerat och vilka lärdomar och slutsatser vi kan dra av domarna inför kommande planarbete. Detta är viktigt för att med ökad säkerhet kunna utforma detaljplaner som har stöd i lagstiftningen och håller vid överklagande.

 

Under dagen varvas föreläsningar med kortare diskussionspass där du får möjlighet att ställa dina frågor till kursledaren.

 

Aktuella och vägledande rättsfall inom följande områden kommer att behandlas under dagen:

 • Strandskydd
 • Dagvatten
 • Flexibla detaljplaner
 • Jäv och exploatörens roll i planeringen
 • Riksintressen
 • Klimatanpassning och översvämningsrisker
 • Insyn och skuggning
 • Hälsa och säkerhet
 • Buller
 • Parkering
 • Försvarsintressen
 • Dom från Högsta domstolen om marköverföring enligt fastighetsbildningslagen


Målgrupp:

Kursen riktar sig mot dig som arbetar med detaljplanering på landets kommuner, till exempel som planarkitekt och till dig som är jurist verksam inom samhällsbyggnadsområdet.

 

Datum:

16 september 2019

 

Plats:

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris:

6 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabattpå utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Kursledare:

Sven Boberg, chefsjurist vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sven Boberg arbetar som chefsjurist vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han är domarutbildad vid Kammarrätten i Göteborg och har tjänstgjort vid länsstyrelsen i Västra Götaland och var där beslutande i ärenden om bland annat överklagade detaljplaner och bygglov. Sven är medförfattare till Detaljplanehandboken och har skrivit många artiklar hos JP Infonet. Han har även deltagit som expert i statliga utredningar, nu senast i översiktsplaneutredningens delbetänkande om privat initiativrätt, SOU 2019:9.

 

Läs mer om kursen här

 

 

 

Publicerat: Fredag 12 April