5 snabba med Peter Lindberg - ordförande för sektionen för digitalisering och innovation

Peter (1)

Lär känna Peter Lindberg- ny ordförande för sektion digitalisering och innovation

 

Berätta lite om dig själv?

 

Jag är Väg-och vattenbyggare. Ursprungligen från Stockholm men bor sedan 20 år i Örebro. Har fyra barn varav två är tillbaka på KTH, men inte bygg.

Brinner i yrkeslivet för att effektivisera byggbranschen och har gjort det i olika roller. Effektivisering som spar tid miljö och pengar. Bland annat som VD och som företagare med ett antal olika patent. Arbetar idag med att bygga upp nytt affärsområde bestående av prefabricerade väggsystem för offentlig miljö, inom Akustikbyggarna (Interoc Akustik och CDC)

 

Hur kan digitaliseringen effektivisera byggprocessen?

 

Jag ser digitaliseringen som ett hjälpmedel och innovationer som en nödvändighet.

Vi verkar i en bransch som har fantastiska möjligheter just nu då potentialen till snabba förbättringar är enorm.

Är ute mycket inom skarpa projekt och tycker att det senaste tiden växt fram en stor mognad. Intresset för industrialisering och prefabricering har ökat brett och motståndet minskat.

 

Min vision är att ALLA aktörer i branschen:

  • arbetar strukturerat och efter fasta metoder
  • bygger med kvalitet och framtidsanda
  • har ett bestånd som kan anpassas till att vara ”modernt” och föränderligt under hela livslängden

 

Om jag om 10 år kan besöka ett stort antal olika projekt (från start till mål) som är rena, snygga, moderna och kunna möta en platsledning som inte ser stressade ut. Om jag även kunnat bidra med något till denna utveckling, då är jag nöjd.

 

Hur kan du med din kunskap föra digitalisering sektionen vidare?

 

Jag har ingen djup detaljkunskap utan vill snarare försöka verka för att alla bra erfarenheter kan nå branschen som helhet. Det finns så otroligt mycket bra användbara exempel och just nu handlar det mycket om ledarskap inom bolagen för att få fullt genomslag. Hoppas digitaliseringen lämnar stadiet mailad pdf till att BIM-modeller används från idé till färdigt byggnadsverk.

 

 

Varför ska man som medlem engagera dig i sektionen digitalisering & innovation?

 

För att vi ska lyckas nå målen måste vi eldsjälar hjälpa till att få fler eldsjälar och sprida ut ett engagemang.

 

 

Kommer sektionen hålla i något event/ föreläsning inom den närmsta framtiden?

 

Första ”eventet” blir i form av ett lunchstartskott den 23 april så att vi kan sätta en bra och enkel plan för sektionen. Peter Lindberg och  Dag Björklund, ordförande region Storstockholm arrangerar lunchen och välkomnar alla  som redan är aktiva i sektionen respektive regionen liksom de som vill engagera sig!

 

Anmäl dig senast 17 april till info@samhallsbyggarna.org och meddela eventuella allergier.

 

 

Publicerat: Söndag 7 April