Sveriges mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, byggande och trafik - Alexander Ståhle talar på POSITION2030

Alexander (3)

 

Alexander Ståhle är stadsforskare och stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, byggande och trafik. Han är doktor i stadsbyggnad på KTH och VD för arkitektkontoret Spacescape.

 

 

 Många kommuner står inför ett stort bostadsbehov. Det största frågetecknet är ofta hur mycket det går att bygga och var. Spacescape har genomfört flera stora utbyggnadsanalyser i stora och små kommuner över hela Sverige, från Stockholm och Göteborg, till Varberg och Kävlinge. Analyserna har gjorts med GIS-modeller som samlar drivkrafter och begränsningar för förtätning. Modellerna har legat till grund för dessa kommuners antagna bostadsmål.

 

 

Läs mer om POSITION2030!

 

Publicerat: Onsdag 27 Februari