Jimmy Bengtsson, vd Veidekke talar på POSITION2030

Bengtsson

 

Jimmy Bengtsson har lång erfarenhet inom byggbranschen med en rad ledande befattningar. Karriären inleddes på Skanska där Jimmy under åren haft många olika roller. Under 8 år var Jimmy VD på Arcona innan Veidekke köpte bolaget. Sedan 2016 har Jimmy varit VD för Veidekke Sverige.

 

Så använder Veidekke modern teknik för att bygga effektivare

Enligt alla studier som görs har produktivitetsutvecklingen i byggbranschen varit låg. Detta beror i stor utsträckning på att kunders ökande betalningsförmåga varit högre än kostnadsutvecklingen. Nu står vi inför en situation där betalningsförmågan förmodligen inte kommer öka nämnvärt den närmsta tiden. Därför satsar Veidekke stort på att använda modern digital teknik genom BIM (ByggnadsInformationsModeller) och VDC (Virtual Design and Construction för öka produktiviteten.

 

https://position2030.se/events/virtual-design-construction-i-varldsklass/

 

 

Publicerat: Måndag 11 Februari