Göran Lindsjö talar på POSITION2030

Go ̈ran (1)

 

 

Göran Lindsjö är en internationell AI-rådgivare bosatt i USA som har startat och drivit flera företag inom AI. Göran har tidigare arbetat på Regeringskansliet med styrningsfrågor inom digitalisering av statsförvaltningen. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör på konferenser, universitet och inom företag.

 

 

KEYNOTE Artificiell intelligens i samhällsbyggnadsprocessen

Hur påverkar AI samhället i stort? Vad betyder AI för samhällsbyggnadsprocessen idag och framöver? Vilka nytta medför AI? Hur ligger Sverige

 

POSITION2030

 

 

Publicerat: Onsdag 27 Februari