Kurs: Studia- Platsspecifika riktvärden vid riskbedömning av förorenade områden - Hur tillämpa Naturvårdsverkets beräkningsverktyg i förorenade områden platsspecifikt i praktiken? 22-23 maj 2019

Studia _logo _cmyk


22-23 maj 2019, Stockholm

 

Idag bygger vi allt oftare på mark där det tidigare funnits verksamheter som förorenat på platsen. Det handlar om platser där det tidigare har funnits industriell verksamhet, bensinstationer och kemtvättar, som nu omvandlas till bostadsområden, kontorsbyggnader, förskolor och skolor, gator och torg.  

 

I dessa projekt har det blivit allt vanligare att exploatören använder platsspecifika riktvärden vid riskbedömning, utifrån föroreningssituation och planerad markanvändning, för att möjliggöra en mer kostnadseffektiv efterbehandling av förorenade områden. Då behöver marken inte röras eller saneras där det inte finns behov av det, och massor kan användas mer lokalt i byggprojektet, så att transporter undviks.  

 

Under denna kurs ökar du din kunskap om när platsspecifika riktvärden kan användas och vilka avsteg från de generella riktvärdena som kan godkännas i olika situationer vid förändrad markanvändning i förorenade områden. Under den andra kursdagen får du arbeta själv i beräkningsverktyget, och praktiskt öva på hur du tar fram platsspecifika riktvärden vid riskbedömning av förorenade områden, utifrån föroreningssituation och planerad markanvändning.

 

Ur kursens innehåll:

  • Vad innebär det att arbeta platsspecifikt vid riskbedömning av förorenad mark? Vilken är miljönyttan?
  • Grunderna kring generella riktvärden för förorenad mark och när platsspecifika riktvärden kan tillämpas
  • Hur beräknas de generella riktvärdena för förorenad mark?
  • Andra riktvärden för förorenad mark - storstadsspecifika, branschspecifika samt riktvärden för ämnen som inte finns i riktvärdesverktyget
  • Hur ska tillsynsmyndigheten granska konsulters rapporter? 
  • Praktisk övning i beräkningsverktyget – hur kan de olika parametrarna anpassas till platsspecifika förhållanden?

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till miljö- och hälsoskyddsinspektörer på kommunen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen och miljökonsulter. Även andra som arbetar med exploatering i förorenade områden och som har behov av att fördjupa sina kunskaper i riskbedömning är välkomna till kursen!

 

Datum:

22-23 maj 2019

 

Plats:

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris:

9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagskaffe.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabattpå utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Kursledare: 

 

Celia Jones

Konsult och expert på bedömning av hälso- och miljörisker från föroreningar i förorenade områden, Kemakta

 

Mark Elert

Konsult och expert på riskbedömning av förorening i jord, sediment, grundvatten och ytvatten, Kemakta

 

Läs mer om kursen här

 

Publicerat: Torsdag 17 Januari