Kurs: Avtal i exploateringsprocessen 19 mars 2019

vesterlinskurs (2)

 

Ingen exploatering är den andra lik. Därför är det viktigt att ha kontroll på de bakomliggande rättsreglerna, på processen och på motpartens och dina behov. Men framförallt är det viktigt att kunna omsätta kunskap i handling. Kursen är en orientering och fördjupning i det hantverk som exploatering av fastigheter utgör.

 

Kursinnehåll
Under kursen går vi igenom de viktigaste momenten när du skriver och förhandlar om genomförandeavtal. Vi utgår från lagar och regler och bygger sedan på med praktiska lösningar och verktyg.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Strategiska val och avtal
 • Markanvisningsavtal
 • Exploateringsavtal
 • Samverkan mellan exploateringsavtal och PBL
 • Relevanta lagregler
 • Tekniska särkrav, förbjudet & tillåtet
 • Kommunens planmonopol
 • Avtal i olika planskeden, vad bör vara klart när
 • Vad får regleras i avtal, hur bör jag göra
 • Vanliga fel och brister, hur de kan undvikas
 • Överlåtelseavtal i exploateringsprocessen
 • Vitesklausuler
 • Tilläggsköpeskilling
 • Prissättning av kommunal mark
 • Att garantera motpartens prestation
 • Säkerheter
 • Praxis
 • Skatt
 • Exploateringsfastigheter

 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till kommuner, exploatörer, konsulter, advokater, fastighetsbolag och förvaltare, privata fastighetsägare, och andra som ofta kommer i kontakt med olika avtal i exploateringsprocessen.

 

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

 

Lärare
Emma Eriksson har arbetat med fastighetsrättsliga frågor på advokatbyrå i nio år. Hon arbetar framförallt med arrenden, fastighetsbildning och exploatering. Emma är flitigt anlitad som lärare och skribent.

 

Tomas Vesterlin har mer än 15 års samlad fastighetsrättslig erfarenhet från bland annat kommunal verksamhet, Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och Justitiedepartementet.

 

Längd
En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
19 mars 2019, Vasagatan 50, Stockholm
28 maj 2019, Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
10 juni 2019, Vasagatan 50, Stockholm

 

Publicerat: Torsdag 24 Januari