Fastpartner sponsrar student till #sbdagarna2019

fastpartnerxlogga 

 

Fastpartner äger förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter och är en snabbfotad organisation med korta beslutsvägar. Hos oss är rätt kompetens är av största betydelse för en fortsatt framgångsrik utveckling av verksamhet och fastigheter.

 

Fastpartners tre kärnvärden gäller i lika hög grad internt som externt.

 

Enkelt, engagerat och nära.

Värderingarna genomsyrar våra relationer till varandra, till hyresgästerna och till andra intressenter.

Fastpartner har en platt organisation. I kombination med en relativt specialiserad rollbeskrivning ger det varje medarbetare stor handlingsfrihet inom sitt område. På Fastpartner råder ett öppet företagsklimat.

Olikheter och kulturell mångfald är en styrka för Fastpartner. Rättvisa förhållanden mellan individer och grupper ska råda och ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

 

På Fastpartner uppmuntras god hälsa och friskvård. Arbetsmiljöarbetet är strukturerat och följer en årlig cykel. Medarbetarna erbjuds hälsoundersökningar och årligt friskvårdsbidrag som ska användas till tränings- och friskvårdsaktiviteter. Hälsoriskerna är små och inga arbetsrelaterade incidenter har rapporterats under de senaste åren.

 

Fastpartner är ett växande företag som alltid är på jakt efter engagerade och ambitiösa medarbetare. Vill du vara med och växa med oss?

 

Skicka in din spontanansökan på hr@fastpartner.se eller ring 08-402 34 70.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Publicerat: Måndag 28 Januari