Eurokodutbildningar: Husseminarium för intresserade

Torsdag 8 Juni kl 09:30

 

Region: 

Plats: Digitalt via Teams

 

323Eurokodutbildningar _Brand

Seminarium för intresserade huskonstruktörer

Kursdag: 8 juni.

Plats: Teams

Kostnad: 3.800 kr per person och kursdag (inklusive kursdokumentation).

Lärare samt grupper om fem eller fler (på en fakturaadress) får 10% rabatt.

 

Anmalknapp

 

Schema

Ladda ner som PDF här!

 

09.30-09.35 Inledning

Peter Collin, LTU

 

---

 

09.35-11.00 Brandtekniska krav nu och sen

Möjligheternas byggregler/Eurokoder

Joakim Sandström, LTU

 

---

 

11.00-11.15 Bensträckare

 

---

 

11.15-12.30 Stålkonstruktioner och samverkanskonstruktioner vid brand

Brandskyddsalternativ för stålkonstruktioner, stålkonstruktioner inbyggda i väggar och bjälklag, betongfyllda stålpelare mm

Jörgen Thor, Brandskyddslaget

 

---

 

12.30-13.30 Lunch

 

--- 

 

13.30-14.45 Sprickviddsbegränsande minimiarmering

Skadefall och räkneexempel

Mikael Hallgren, Tyréns/KTH

 

---

 

14.45-15.15 Eftermiddagsfika

 

---

 

15.15-16.45 Eurokod 2-viktiga frågor

Fördjupningar och räkneexempel

Bo Westerberg

 

---

 

16.45 Avslutning

Peter Collin