Ett robustare samhällsbygge: stärkt resiliens för att möta krig och kris

Tisdag 30 Augusti kl 10:00

 

Region: Riks

Plats: Fysiskt i Stockholm och digitalt

 

Robusthet -3

 

Tisdag 30 augusti 10–12

 

Anmalknapp

 

Ett krig rasar i Europa, och Sveriges säkerhetspolitiska läge har kommit i gungning. Utvecklingen är inte ny, men accelererar snabbt. En omläggning av försvarspolitiken med högre anslag och en svensk ansökan om medlemskap i militäralliansen Nato är två exempel på detta.

 

Men hur kan samhällsbyggandet och vi samhällsbyggare bidra till ett robustare Sverige i händelse av kris och krig?

 

Ta del av ett lösningsfokuserat samtal mellan företag, organisationer, akademin, och myndigheter som Försvarsmakten, MSB och Lantmäteriet som ger konkreta exempel på hur samhällsbyggandet kan stärka Sveriges förmåga att klara "krigets krav".

 

Det handlar exempelvis om

 

  • Infrastruktur och anläggning
  • Stads- och samhällsplanering
  • Arkitektur
  • Transporter
  • Installationer och energiförsörjning

 

Mer information om panelister och annat kommer inom kort – men anmäl dig redan i dag!

 

Anmalknapp