Socioekonomiskt utanförskap i skuggan av pandemin

Torsdag 31 Mars kl 08:30

 

Region: 

Plats: 

 

Utanforskap _smal3

 

När: Torsdag 31 mars 2022, kl. 8.30-10

Var: Zoom. Länk skickas till de som har anmält deltagande nedan.

 

Anmalknapp

 

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium arrangerat av Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling.

 

Svenska Röda Korset presenterar en rapport som visar hur människor som lever i socioekonomiskt utanförskap drabbats hårt av pandemin, hur allmännyttan i Göteborg ska lyfta områden bort från polisens lista över utsatta områden, samt hur sociala obligationer blivit det senaste inom hållbara investeringar. 

 

 

Moderator: Björn Hellström

Adjungerad professor och docent vid KTH Arkitekturskolan och seniorkonsult på Tyréns

 

 

Lokal kraft i krisen 

Johann Knigge
Chef för nationella avdelningen på Svenska Röda Korset 

Coronapandemin har särskilt drabbat människor i särskilt utsatta situationer och boende i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Röda Korset presenterar sin senaste rapport som visar på vilken roll lokalt engagemang och samverkan mellan olika sektorer har spelat för krishanteringen lokalt runtom i Sverige.

 

 

Superförvaltning – framtidens strategi mot utanförskap i Göteborg

Johanna Froode
Utvecklingsledare Bergsjön

Familjebostäder

  

Johan Wahlgren

Tyréns

 

Med ”raka ryggar och varma hjärtan” ska Framtidskoncernens allmännyttiga bostadsbolag ta områden bort från utanförskap. Fokus ligger på närvaro och trygghet. Strategin, som går under namnet Superförvaltning, innefattar en rad faktorer som mäts och följs upp utifrån en forskningsbaserad metodik. Ett exempel är strategiskt arbete med avfallshantering i Bergsjön, Göteborg, som Johan Wahlgren på Tyréns ska berätta om.  

 

Sociala obligationer – investeringar för att motverka sociala utmaningar i städer och på glesbygden

Nicole Byskén och Björn Hellström

Tyréns

 

Gröna obligationer har funnits länge, men sociala obligationer är fortfarande relativt nytt i Sverige. Hur fungerar sociala obligationer och hur kan de fungera som incitament för att finansiera sociala insatser?

 

Tyréns presenterar sina erfarenheter med sociala obligationer och sociala investeringar med exempel från ett miljonprogramsområde och från glesbygden. 

 

---

 

Presentationerna kommer att spelas och in samt tillsammans med referat finnas tillgängliga på Samhällsbyggarnas hemsida efter seminariet.

 

Välkomna önskar Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling.

 

Anmalknapp

Bli _medlem _knapp2