Filmkväll: Pre-Crime

Måndag 24 Februari kl 17:30

 

Region: Stockholm

Plats: 

 

Ska ̈rmklipp 2020-01-10 12.21.50

Filmkväll: Pre-Crime 24 februari

Den sista måndagen varje månad bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till filmkväll med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Kvällarna syftar till att inspirera och ge nya kontakter, idéer och kunskap till stadsplanerare, brottsförebyggare, poliser och andra som arbetar med de urbana utmaningar som Sverige står inför.

 

När:

Måndag 24 februari kl. 17.30 – 19.00

Var:

Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, Stockholm

Anmälan:

krävs för varje visning, görs för respektive filmkväll via 

https://tryggaresverige.org/2020-filmkvallar-med-stiftelsen-tryggare-sverige