Samhallsbyggarna _STF_BFAB

Om STF Ingenjörsutbildning & BFAB

 

I nära samarbete med näringslivet utvecklar och erbjuder STF Ingenjörsutbildning kurser och utbildningar för yrkesverksamma i teknikdrivna företag. Föreläsarna är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet.

 

STF erbjuder kurser, seminarier, diplomutbildningar, certifieringsutbildningar och utbildningar som ger högskolepoäng. Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder STF en mötesplats där kursdeltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher.

 

Dotterbolaget BFAB erbjuder ett brett utbud av öppna och företagsanpassade utbildningar för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Föreläsarna kommer från näringslivet och har lång erfarenhet inom sina respektive områden.

 

Läs mer om STF Ingenjörsutbildning & BFAB och anmäl dig till utbildningarna här!

 

Samhällsbyggarnas medlemmar får 10 % rabatt på alla utbildningar hos STF Ingenjörsutbildning & BFAB

Ange kod: Samhällsbyggarna

 

Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

stf bild

 

Diplomerad byggprojektledare

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Den ger dig förutsättningarna att driva ditt byggprojekt effektivt och framgångsrikt. Vi dyker ner i projektets olika skeden och går igenom vad du som projektledare särskilt bör tänka på i respektive fas. Under 10 dagar, uppdelade på 5 block får du verktyg och metoder som vässar planeringen och genomförandet av ditt/dina projekt. Du har också möjlighet att bygga upp ett unikt nätverk i de övriga kursdeltagarna, ett nätverk som du kan ha nytta av i hela ditt yrkesliv. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att skriva ett prov som vid godkänt resultat ger dig ett diplom.

 

Kommande kurstillfällen:

 

8 april 2019

 

Läs mer här!

 

 

 stf bild

 

Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande

Fördjupa dina kunskaper inom entreprenadjuridik! Kursen bygger på AB 04 och berör samtliga steg i byggprocessen. Förutom en grundlig genomgång av AB 04:s praktiska tillämpning får du också lära dig om ABT 06 och ABK 09. Upplägget varvar teori med praktik under handledning av erfarna jurister. En heltäckande utbildning för dig inom bygg- och fastighetsbranschen.

 

Innehåll i kurs

  • Entreprenad- och ersättningsformer
  • Avtal och avtalstolkning
  • Entreprenadupphandling
  • Byggskedet, AB 04
  • Konsultuppdraget, ABK 09
  • Total- och funktionsentreprenad, ABT 06

 

 

Kursens mål

Efter kursen ska du ha fördjupade kunskaper om hur du tillämpar standardavtalen AB 04 och ABT 06 i praktiken och hur avtalen tolkas. Du får många exempel från verkligheten och erfarenheter med övriga kursdeltagare.

 

Kursprogram

Dag 1

Inledning, presentation
Pehr Jacobson 
- Presentation av deltagare och medverkande 
- Inledande diskussion om hur olika parter ser på varandra och entreprenadmarknaden

Entreprenad- och ersättningsformer 
Pehr Jacobson 
- Delad entreprenad, generalentreprenad, samordnad generalentreprenad, total- entreprenad, partnering m.m. 

Ingående av avtal och avtalstolkning 
Bo Linander
- Allmänt om avtalstolkning 
- Avtalstolkning i byggsektorn
- Övningsuppgifter 

 

Dag 2

Entreprenadupphandlingen
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Förfrågningsunderlaget 
- Reservationer  
- Utvärdering av anbud 

Byggskedet AB 04 
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Ändringar 
- Tillägg
- Kvalitetssäkring 
- Byggmöten 
- Hinder och störningar 
- Övningsuppgifter

 

Dag 3

Byggskedet (forts.) 
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Besiktning 
- Garanti 
- Ansvar 
- Försäkringsfrågor 
- Ekonomi 
- Övningsuppgifter

Dag 4

Summering Byggskedet  

Konsultuppdraget, ABK 09 
Pehr Jacobson 
- Konsultorganisationen 
- Konsultavtalet 
- Uppdragets omfattning 
- Ändringar och tillägg 
- Hinder 
- Ekonomi 

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ABK 09 
- Nyttjande- och äganderätt 
- Ansvarsfrågor 
- Försäkring 
- Övningsuppgifter 

 

Dag 5

Total- och funktionsentreprenad, ABT 06 
Bo Linander  

Kursen avslutas med lunch

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

 

Föreläsare

Joakim Hellgren, Advokatbyrån Hellgren Linander

Joakim är advokat med specialinriktning entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Pehr Jacobson, Advokatbyrån Hellgren Linander

Byggnadsingenjör och advokat. Pehr har lång erfarenhet bland annat som jurist vid Allmänna reklamationsnämndens avdelning för byggtjänster, chefsjurist vid Länsbostadsnämnden i Stockholm och som entreprenadjurist vid Byggherreföreningen. Pehr var med och utarbetade AB 92, ABK 96 och är huvudförfattare till ABFF 95, 99 och 04.

Bo Linander, Advokatbyrån Hellgren Linander

Advokat med specialinriktning mot byggsektorns juridik. Bo har mångårig erfarenhet av att utforma avtal för byggprojekt och att medverka vid tvistlösning som ombud, medlare eller skiljeman. Bo anlitas av Svensk Byggtjänst, bl. a. vid revidering av AMA AF.

 

 

Vem är kursen för

Du som är byggherre, fastighetsägare, förvaltare eller förvaltningsentreprenör. Kursen vänder sig även till entreprenörer och underentreprenör samt arbetsledare och platschefer inom bygg, anläggning och installationer. Även konsulter, projektledare och byggherreombud har utbyte av kursen.

 

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av avtalsrätt och AB. Exempelvis genom vår grundkurs Upphandling och avtal eller motsvarande utbildning.

 

 

Pris: 37 300 kr exkl. moms. 

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

 

Var: Stockholm 

 

Kursdatum: 

13 maj 2019

 

Läs mer om kursen här