Utbildningar

SIPU_fo ̈rorenadeomr

 

Undersökning och riskbedömning av förorenade områden
4-5 november

På denna kurs lär du dig Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden och när du ska använda den. Du lär dig även hur konsulter arbetar med provtagning och hur du ser till att provtagningar och bedömningar är väl genomförda. På så vis får du en tillförlitlig grund för att fatta rätt beslut om efterbehandlingsåtgärder för en giftfri miljö – både idag och i framtiden.

  

Ur kursens innehåll:

  • Riktvärden – beräkna och justera
  • Metoder för bedömning av spridning till yt- och grundvatten
  • Granskning av provtagningsplaner 
  • Hur formulerar du en grundlig provtagningsstrategi?
     

Läs mer om kursen här