Utbildningar

Tillsyn Inom Byggnadsn Ñmndens Verksamhetsomr Üde .JPG

 

Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde, 24-25 september

Från anmälan till utförd rättelse

Få förståelse för hur du uppfyller reglerna kring tillsyn av lov och PBL, samt hur du handlägger ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Efter dessa kursdagar har du goda kunskaper och hjälpmedel för att kunna hantera tillsynsärenden inom byggnadsnämndens verksamhetsområde på ett professionellt sätt samt förebygga hotoch våldssituationer.

   

Ur kursens innehåll:

  • Rättssäker handläggning av tillsynsärenden – förvaltningslagens krav och byggnadsnämndens ansvar
  • Effektiv tillsynsprocess från anmälan till rättelse – rutiner vid handläggning
  • PBL:s sanktionssystem –uppbyggnad och systematik för att kunna arbeta framgångsrikt i tillsynsarbetet

Läs mer om kursen här