Utbildningar

Tillg Ñnglighet I Byggprocessen .JPG

 

Tillgänglighet i byggprocessen, 19-20 september

Du som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen vet att det är en utmaning att tolka funktionskraven i PBL och BBR och hur dessa översätts till detaljkrav i verkligheten. För att kunna tillgodose en tillgänglig miljö för alla behövs kunskap och hjälpmedel för att fatta rätt beslut i alla delar av byggprocessen.

  

Ur kursens innehåll:

  • Tolkning av lagar, förordningar, föreskrifter och standarder
  • PBL och BBR:s funktionskrav i förhållande till detaljkrav
  • Hur du hanterar motstridiga tekniska egenskapskrav och granskar utformningskrav
  • Hantering av mindre avvikelser i samband med bygganmälan, start- och slutbesked
  • Enkelt avhjälpta hinder

Läs mer om kursen här