Utbildningar

Lek Fi ̂r Alla

 

Lek för alla, 12-13 november

Att en lekplats är tillgänglig, utvecklande och lämplig för barn med olika behov är centrala aspekter att tänka på vid planeringen av en ny lekmiljö. Det finns även höga krav på säkerhet. Hur kan du och din organisation arbeta för att skapa en lekplats för alla – med barnens bästa i centrum?

 

Ur kursens innehåll:

  • Lagar och regler kring säkerheten– vem är ansvarig?
  • Genomgång av standarden för lekredskap, SS-EN 1176
  • Olika besiktningsrapporter som du kan dra lärdom av

Läs mer om kursen här