Utbildningar

Grundkurs I Strandskydd

 

Grundkurs i strandskydd, 1 oktober

Vill du kunna arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskydd inom planoch strandskyddsärenden? På grundkursen får du konkreta råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande lagar. Genom både föreläsningar och diskussioner får du svar på dina specifika frågor samt möjligheten att utbyta erfarenheter med branschkollegor.

 

Ur kursens innehåll:

  • Förbudens omfattning –vad är förbjudet?
  • Metoder för effektiv hantering av strandskyddsärenden
  • Särskilda skäl för dispens –hur ska dispensgrunderna tolkas?
  • Exempel och rättsfall
  • Intresseavvägning–hur ska du tänka?

Läs mer om kursen här