Utbildningar

Grundkurs I S Ñker Dricksvattenfi ̂rsi ̂rjning

 

Grundkurs i säker dricksvattenförsörjning, 8-9 oktober

Hur kan vi säkra dricksvattenförsörjningen med hänsyn till klimatförändringar?

På den här kursen får du som arbetar med dricksvattenförsörjningen kunskap och verktyg för att effektivisera ditt arbete. Du kommer bland annat få lära dig mer om hur du på ett korrekt sätt genomför kontroll och tillsyn, hur resultatet av HACCP och MBA ska användas, allmänna hygienregler, framtagande av nödvattenplan samt risk- och sårbarhetsanalys. Kursen är upplagd med kontinuerlig diskussion och övningar.

  

Ur kursens innehåll:

  • Lagar och regelverk för dricksvattenförsörjning
  • Hur ska vattenskyddsområden hanteras?
  • Strategier för att hantera låg grundvattennivå
  • Hur kan förorening eller smitta hanteras?
  • Modern vattenreningsteknik

Läs mer om kursen här