Utbildningar

Grundkurs I Fi ̂rorenade Omr Üden .JPG

 

Grundkurs i förorenade områden, 23-24 september

Kursen är för dig som vill få koll på det senaste inom utredning av förorenade områden och hantering av massor. Efter avslutad kurs kan du ta ansvar för att tillsynsarbetet utförs korrekt och att föroreningarna tas hand om på ett hållbart sätt.

  

Ur kursens innehåll:

  • Riskbedömningsmetodik
  • Noggrann provtagning och föroreningars egenskaper samt påverkan på miljö
  • Platsspecifika riktvärden
  • Masshantering och kravställning i samband med schaktarbeten

Läs mer om kursen här