Utbildningar

Gri ̂n Infrastruktur I Praktiken

 

Grön infrastruktur i praktiken, 24-25 september

Hösten 2018 infördes Länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Därmed är det hög tid för dig att lära dig arbeta strategiskt med grön infrastruktur i praktiken. På denna kurs får du verktyg för hur den gröna infrastrukturen kan kartläggas och hur sådana kartläggningar kan användas i fysisk planering – för en långsiktigt hållbar grön samhällsplanering. 

  

Ur kursens innehåll:

  • Lär dig hur ekosystemtjänster och biologisk mångfald bör inkluderas i översikts- och detaljplanering
  • Du får strategier för att kartlägga, planera och genomföra arbetet med grön infrastruktur
  • Lär dig ta fram styrdokument för grön infrastruktur som påverkar policy, planering och beslutsfattande

Läs mer om kursen här