Utbildningar

Byggteknik Och Konstruktion - Bedi ̂mning I Praktiken

 

Byggteknik och konstruktion – bedömning i praktiken, 20-21 november

Hur kan du bedöma alla delar och aspekter av en byggnad utifrån olika byggnadstyper? På denna fullmatade kurs får du tips och djupare förståelse för utmaningar vid tillsynsbesök, olika byggnadstyper och hur du gör säkrare bedömningar.

 

Ur kursens innehåll:

  • Såbedömer du kontrollplaner och avgör undantag för bygglovsplikt
  • Hur anpassar du dina tillsyns-/arbetsplatsbesök efter olika typer av byggen?
  • Hur säkerställer du att beräkningar och bygghandlingar stämmer överens?

Läs mer om kursen här