Utbildningar

Bygglovsjuridik I Praktiken

 

Bygglovsjuridik i praktiken, 4-5 december

Kursen ger dig som verksam inom bygglovsprocessen uppdaterade kunskaper om aktuell lagstiftning så som plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken, samt lärdomar om hur gällande lagstiftning samspelar. Vi går även igenom och diskuterar relevanta rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. Med fördjupade juridiska kunskaper är syftet med kursen att du ska känna dig tryggare i din handläggning och de beslut du fattar.

  

Ur kursens innehåll:

  • Genomgång av juridiskt ramverk
  • Skapa förutsättningar i detaljplanen för ett enklare plangenomförande och bygglov
  • Effektiv och rättssäker handläggning av bygglovsärenden
  • Aktuell rättspraxis utifrån Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer om kursen här