Utbildningar

BBR Workshop - Fokus Tillg Ñnglighet , Energikrav Och Brandskydd

 

BBR workshop – fokus tillgänglighet, energikrav och brandskydd, 12 november

Tycker du att BBR kan vara komplext? Berörs du mycket av regelverket i ditt yrke?

Nu har du möjlighet att tillsammans med branschkollegor under en dag fördjupa dig i området genom ett interaktivt workshop-upplägg med fokus på de nya energikraven, tillgänglighet och brandskydd. Ta chansen att skicka in dina frågor som underlag till workshopen! 

  

Ur innehållet:

  • Vad innebär funktionskraven?
  • Hur ska funktionskraven tolkas?
  • Vad är relationen mellan allmänna råd och funktionskrav?
  • Vad är skillnaden mellan utformningskrav och egenskapskrav?
  • När ska utformningskrav hanteras i byggprocessen?
  • När ska egenskapskrav hanteras i byggnadsprocessen?

Läs mer här