Sipu _logo _492x 277 (1)

 

SIPU (tidigare Statens institut för personalutveckling) är ett utbildnings- och konsultföretag som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer. SIPU erbjuder ett omfattande kursutbud framförallt för offentlig sektor. SIPU har idag cirka 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna kurser eller anpassade uppdragsutbildningar.

 

Ange koden SAMHÄLLSBYGGARNA när du bokar så får du 10%.  Rabatten gäller endast för Samhällsbyggarnas medlemmar. Rabatten är endast giltig för dessa kurstillfällen och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

 

Våra distansutbildningar:

 

Artskydd vid planering och exploatering (webbinarium)

Att behålla ett rikt växt- och djurliv vid exploatering av nya markområden är grunden för ett hållbart samhälle. Under detta 2-timmarswebbinarium lär du dig hur du tillämpar regelverk vid framtagande av detaljplaner och översiktsplaner. Läs mer här!

 

 

PBL-nyheter 2020 (webbinarium)

Lär dig mer och ta del av de senaste ändringarna i PBL. Webbinariet lägger stort fokus på praktisk tillämpning av lagen. Vi går igenom de intresseavvägningar som ska göras vid bygglov med fokus på attefallshus och altaner. Läs mer här!

 

 

Fördjupning i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (webbinarium)

Att hantera förorenade områden på ett korrekt sätt är både viktigt och komplext. Lagkraven är hårda och om tillsynsarbetet inte sker på ett riktigt vis riskerar kommunen rättsliga påföljder. För att kunna göra korrekta granskningar och bedömningar krävs det att du har uppdaterad teknisk och praktisk kunskap inom många olika områden. Läs mer här!

 

 

Översiktlig planering i kommun (webbinarium)

Hur skapar du en kontinuerlig översiktlig planering i er kommun? Ta del av en översiktsplanerares egna erfarenhet och exempel från olika kommuner. Läs mer här!

 

 

Personligt ledarskap och effektivitet (webbutbildning)

Effektivitetsexperten Petra Brask guidar dig i Personlig effektivitet. Expedition Tid är en e-utbildning som hjälper dig att söka reda på den tid och energi som finns gömd i din vardag. Hur kan du sluta skjuta upp saker, ta bättre beslut, planera, strukturera och arbeta mer effektivt tillsammans med andra för att skapa mer tid och utrymme till annat? Läs mer här!