Sipu _logo _492x 277 (1)

 

SIPU (tidigare Statens institut för personalutveckling). FCG SIPU International AB skapar utbildningar för dig som arbetar inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling och med målet att bidra till samhällsutvecklingen. Vi har över 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör med ett ständigt växande utbud.

 

SIPU bildades 1979 som en myndighet och blev snabbt en betydelsefull konsult- och utbildningsorganisation. 1992 ombildades myndigheten till en grupp av privatägda företag och idag är FCG SIPU International AB en del av FCG, Finnish Consulting Group. Tillsammans med vårt systerbolag FCG Koulutus utbildar vi varje år omkring 28.000 personer på den svenska och finska marknaden.

 

Ange koden SAMHÄLLSBYGGARNA när du bokar så får du10% rabatt. Rabatten gäller endast för Samhällsbyggarnas medlemmar. Rabatten är endast giltig för dessa utbildningstillfällen och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

 

 

Våra distansutbildningar:

 

Dagvatten i detaljplanering

Lär dig arbeta strategiskt med dagvattenhantering i detaljplaneringen. Utbildningen tar upp goda exempel samt hur regelverket och ansvarsfördelningen för dagvattnet ser ut. Du lär dig mer om hur du kan uppfylla EU-kraven för god vattenstatus och hur de olika lagstiftningarna går in i varandra. Vi diskuterar och tolkar regelverken för bästa resultat. 

Läs mer och anmäl dig här.

 

Buller vid planering och tillsyn

Under utbildningen Buller vid planering och tillsyn får du viktig juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och buller. Du lär dig hur buller regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas, hur en bullerutredning utförs, hur buller effektivt kan minskas och hur bullerkartläggning genomförs.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Markanvisningsprocessen (digitalt klassrum)

Denna utbildning om markanvisningsprocessen ger dig bland annat kunskap om hur du säkerställer en marknadsmässig prissättning, hur du avgör vem som ska tilldelas markanvisningen i konkurrens mellan byggaktörer och när byggaktören ska vara med i utformandet av planen. 

Läs mer och anmäl dig här.

 

Framgångsrik översiktsplanering 

På denna utbildning fokuserar vi på några av de svåraste uppgifterna med översiktsplanering. Utbildningen ger dig verktyg för att nå god implementering, synliggöra kommunens visioner och samtidigt skapa aktualitet. Du lär dig hantera utmaningen i att ta hänsyn till balansen mellan exploatering och bevarande, kraven på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, såväl som ett allt mer digitaliserat samhälle där information förväntas finnas tillgänglig för alla.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Exploateringsavtal – avtal och juridik

Under denna utbildning ökar du dina kunskaper om exploateringsavtal, såsom vad du får och inte får avtala om samt vilka äldre regler som fortfarande gäller i vissa avtal. Vi diskuterar även hur gränslandet mellan exploateringsavtal och andra avtal ser ut.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Detaljplan – avtal och juridik

Lär dig hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering, så att du säkerställer att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap.

Läs mer och anmäl dig här.

             

Bättre belysning för utomhusmiljö

Planera för en trygg, ekonomiskt hållbar och vacker belysning för utomhusmiljöer. Under denna utbildning lär du dig bland annat om resurseffektiv belysning, konvertering till LED-belysning samt hur vi kan driva ljusuppdrag och reducera ljusföroreningar.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Parkeringsplanering i kommun

Utbildningen Strategisk parkeringsplanering i kommun vänder sig till dig som arbetar med parkeringsfrågor och syftar till att ge dig metoder för att möta utmaningar i alla skeden, från den övergripande planeringsnivån till principerna för styrning och effektivare nyttjande av befintligt system. Utbildningen tar även upp parkeringsplanering som bidrar till hållbart resande.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Personligt ledarskap och effektivitet (webbutbildning)

Effektivitetsexperten Petra Brask guidar dig i Personlig effektivitet. Utbildningen hjälper dig att söka reda på den tid och energi som finns gömd i din vardag. Hur kan du sluta skjuta upp saker, ta bättre beslut, planera, strukturera och arbeta mer effektivt tillsammans med andra för att skapa mer tid och utrymme till annat?

Läs mer och anmäl dig här.

 

Effektivt ledarskap på distans (webbinarium)

Du som leder dina medarbetare på distans måste vara trygg i ditt sätt att skapa engagemang, ansvar och motivation. Under detta webbinarium får du smarta tips och verktyg för ett effektivt ledarskap på distans.

Läs mer och anmäl dig här.