Stålkonstruktioner

 

DAG 1

Allmänt och laster, EK 0 och EK 1

Stålkonstruktioner EK 3
• Material, global analys och tvärsnittsbärförmåga
• Knäckning, ramknäckning 
• Böjvridknäckning, vippning

 

DAG 2

• Räkneövningar stabilitet 
• Skruvförband 
• Svetsförband 
• Svetsförband+utmattning 

Samverkanskonstruktioner EK4 
• EK 4

 

Dagar:

1-2 december 2020

Plats:

Westmanska Palatset

S:t Paulsgatan 21, Stockholm

Kurslärare: 

Bert NorlinTorsten Höglund och Peter Collin

 

Uggla _farg (3)

 

 

Anmälan