Utbildningar

Sipu _logo _492x 277 (1)

 

SIPU skapar utbildningar för dig som arbetar inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling och med målet att bidra till samhällsutvecklingen. Vi har över 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör med ett ständigt växande utbud.

 

SIPU bildades 1979 som en myndighet och blev snabbt en betydelsefull konsult- och utbildningsorganisation. 1992 ombildades myndigheten till en grupp av privatägda företag och idag är FCG SIPU International AB en del av FCG, Finnish Consulting Group. Tillsammans med vårt systerbolag FCG Koulutus utbildar vi varje år omkring 28.000 personer på den svenska och finska marknaden.

 

Majoriteten av SIPUs utbildningar sker på distans i digitalt format. Läs mer om deras olika pedagogiska format här.

 

Ange koden SAMHÄLLSBYGGARNA när du bokar så får du10% rabatt. Rabatten gäller endast för Samhällsbyggarnas medlemmar. Rabatten är endast giltig för dessa utbildningstillfällen och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

 

 

SIPUS utbildningar i digitalt klassrum:

 

 

Buller vid planering och tillsyn

Utbildningen ger dig aktuell juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och tillsyn av buller. Du lär dig hur buller regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas, hur en bullerutredning utförs, hur buller effektivt kan minskas och hur bullerkartläggning genomförs.

Läs mer och anmäl dig här.

 

 

Framgångsrik översiktsplanering 

Sedan 1 april 2020 gäller nya regler för översiktsplanering. Delta på utbildningen för att ta del av de senaste förändringarna som påverkar ditt arbete och ta del av konkreta verktyg för att säkerställa en strategisk och kontinuerlig översiktsplan.

Läs mer och anmäl dig här.

 

 

Exploateringsavtal – avtal och juridik

Under denna utbildning ökar du dina kunskaper om exploateringsavtal, såsom vad du får och inte får avtala om samt vilka äldre regler som fortfarande gäller i vissa avtal. Vi diskuterar även hur gränslandet mellan exploateringsavtal och andra avtal ser ut.

Läs mer och anmäl dig här.

 

 

Personligt ledarskap och effektivitet 

Effektivitetsexperten Petra Brask guidar dig i Personlig effektivitet. Utbildningen hjälper dig att söka reda på den tid och energi som finns gömd i din vardag. Hur kan du sluta skjuta upp saker, ta bättre beslut, planera, strukturera och arbeta mer effektivt tillsammans med andra för att skapa mer tid och utrymme till annat?

Läs mer och anmäl dig här.