Vill du bli partner eller utställare under  Samhällsbyggnadsdagarna 2021?

SB-33 (2)

 

Om ni vill vara partner eller utställare under Samhällsbyggnadsdagarna 2021, kontakta oss på info@samhallsbyggarna.org

 

Samhällsbyggnadsdagarna 26-27 oktober 

 

Samhällsbyggnadsdagarna 2021 blir en hybrid där vi sänder live från Scalateatern i Stockholm.

 

Samhällsbyggnadsdagarna är en unik möjlighet för oss att mötas för samtal, insikter och inspiration mellan och över branschgränser. Tillsammans skapar vi ett hållbarare samhällsbygge: för klimatet, för social sammanhållning och för en bättre gestaltad miljö. 

 

 

 

 

 

test