Spår G- Finans, politik & bostäder

Kan segregationen på bostadsmarknaden byggas bort?   

Panel 4G (1)

 Monica Fundin Pourshahidi      Martin Grander, bostads-       Jonas Nygren, 

                                                 forskare                                  Hyresgästföreningen

  

Är ett ökat bostadsbyggande en väg framåt för att minska segregationen mellan olika bostadsområden? Panelsamtalet kommer att hållas med Jonas Nygren som är förbudschef på Hyresgästföreningen och Martin Grander som är bostadsforskare vid Malmö Högskola.

 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation som arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Föreningen har över 530 000 hushåll som medlemmar och representerar tre miljoner hyresgäster. Ungefär 10 000 personer har förtroendeuppdrag inom föreningen, och vi har över 800 anställda. Hyresgästföreningen förhandlar kring frågor som rör hyran och villkoren för boendet för omkring 1,5 miljoner hyreslägenheter. Både anställda och förtroendevalda deltar i förhandlingsprocessen. Hyresgästföreningen arbetar även med opinionsbildning och påverkansarbete i syfte att förbättra villkoren för dagens och morgondagens hyresgäster.

 

Talare

Martin Grander är bostadsforskare och doktorand i urbana studier på Malmö högskola.

 

Jonas Nygren är sedan 2016 förbundschef på Hyresgästföreningen. Jonas har en bakgrund som kommunpolitiker i Sundbyberg där han under sex år ledde en blocköverskridande koalition. Under Jonas ledning blev Sundbyberg utsedd till Sveriges främsta tillväxtkommun och väckte internationellt intresse för uppförandet av trähus. På regeringens uppdrag leder Jonas delegationen mot segregation som har till uppgift att förbereda och bilda en ny myndighet. 

 

Monica Fudin Pourshahidi är utredare inom arkitektur, form och stadsutveckling.

 

 

 

Moderator: Tomas Alsmarker

Tomas -Alsmarker .jpg