Samhällsbyggnadssektorns             ledande branschmagasin - nu även digital!

sb42018

 

Tidningen är samhällsbyggnadssektorns ledande facktidning.

Samhällsbyggaren belyser på ett kvalitativt sätt samhällsbyggnadssektorn. Tidningen utformas i samförstånd mellan branschen och journalister för att nå en hög kvalitet.

 

Målet med Samhällsbyggaren är att på ett lättförståeligt, inspirerande och professionellt sätt belysa samhällsbyggnadssektorn och bidra till att stärka läsarens kompetens för samhällsbyggandet och förståelsen för de olika yrkesroller som finns inom sektorn.

 

Samhällsbyggaren innehåller artiklar som belyser de olika utmaningar, personer och projekt som finns inom sektorn. Expertartiklar kan bestå av de senaste rönen inom ett specifikt område och sektorns senaste utveckling. Inspirerande artiklar om intressanta projekt, personer, lagar och forskning inom sektorn. Läs om infrastruktur, utbildning, husbyggande, bostäder, kontor, samverkan,hållbarhet med mera.