Har du förslag på expertartiklar till Samhällsbyggaren?

SB 1 2019

 

Vi tror att det finns många som har förslag på eller som kan skriva bra artiklar som går på djupet inom en rad olika Samhällsbyggnadsområden. Redaktionen för tidningen Samhällsbyggaren tar emot artikeluppslag eller färdiga artiklar.

 

Gärna inom områden som:

  • Forskning och utveckling
  • Ny lagstiftning och nya upphandlingsformer
  • Projekt som använder sig av nya spännande tekniker, samverkans- och genomförandeformer, finansieringslösningar, etc
  • Senaste utvecklingen inom hållbarhet, anläggning, husbyggande, fastigheter, planering, etc
  • Problem och utmaningar inom sektorn som kan ha påverkan på ex. säkerhet, hållbarhet, bostads- och trafikförsörjning, etc
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Internationell samverkan

 

Allt som har eller kommer att få en påverkan på samhällsbyggnadssektorn kan vara intressant som expertartikel i Samhällsbyggaren.

 

Hör av dig redan idag till Sara Haasmark som är sammankallande inom redaktionsrådet, sara.haasmark@samhallsbyggarna.org eller till Pia Runfors, pia.runfors@gmail.com, projektledare och journalist i redaktionsrådet.