Samhällsbyggarnas stipendium

stipendium

Riktlinjer för stipendier inom Samhällsbyggarna

Stipendier

Föreningen delar varje år ut stipendier för deltagande i både svenska och utländska aktiviteter. Stipendium kan utdelas dels för personlig kompetensutveckling inom bygg- och fastighetsområdet dels för särskild insats i föreningen.

 

Riktlinjer

 • Stipendier delas främst ut såsom resestipendier till konferenser, seminarier eller kurser anordnade av föreningen eller i andra organisationer där Samhällsbyggarna är medlem i eller på annat sätt stödjer.
 • Sökanden som framför föredrag, publicerar artikel eller utför annan prestation, såsom att representera föreningen prioriteras.
 • Stipendiet kan täcka hela eller delar av konkreta utgifter, t.ex. kostnad för resor och boende samt konferensavgifter.
 • Sökanden ska ha varit medlem i föreningen minst ett år.
 • Utdelning av stipendier görs företrädesvis till yngre medlemmar och till dem som ej erhållit stipendier förut.
 • Styrelsen, eller den beslutsgrupp styrelsen utser, ska kunna behandla stipendieansökan i god tid vid ett ordinarie mötestillfälle (ca två månader i förväg)
 • Styrelsen äger dock rätt att göra undantag från nämnda riktlinjer. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

 

Stipendieansökan

Ansökan ställs till föreningens styrelse och skickas till Samhällsbyggarnas kansli. Vid frågor kontakta kansliet. Det går bra att översända i digital form. I ansökan ska det framgå:

 • Vad stipendiet ska användas till, syfte, förväntningar och mål
 • Vem du är
 • Din prestation (hålla föredrag, publicera artikel, poster)
 • De totala kostnaderna
 • Vilka kostnader stipendiet ska täcka
 • Eventuellt andra finansieringar