STÅR 19 - hur samhället fungerar i sin helhet

Sta ̊r 2019

STÅR är en faktabaserad oberoende rapport framtagen av experter som beskriver det byggda samhället som helhet. Rapporten ämnar vara beslutsunderlag till politiker och tjänstepersoner. Panelgrupperna ska titta på sitt område utifrån FNs globala hållbarhetsmål med frågeställningen hur panelområdena fungerar idag, önskat läge och förslag till åtgärder.

 

För att bedöma samhället som helhet sätter vi samman panelgrupper med experter kring:

Stadsplanering

  • Infrastruktur/transporter
  • Bostads- och projektutveckling
  • Materialförsörjning 
  • Bygg och anläggningskonstruktioner

 

SBdagarna (4)

Helena Tellberg, Swerock AB, och Louise Palm, NCC under SBdagarna 2019.

 

Arbetet leds av Louise Palm och Helena Tellberg som båda sitter i styrelsen för Samhällsbyggarna. Louise arbeter som affärschef på NCC och Helena Tellberg som arbetar som avdelningschef på Swerock AB och är  ordförande i Samhällsbyggarnas region väst. Vill du veta mer om Louise Palm kan du läsa hennes personporträtt här. Mer information om Helena Tellberg hittar du i Samhällsbyggarbloggen, hon ingår dessutom i redaktionsrådet för Samhällsbyggarnas egna tidning Samhällsbyggaren.

 

Vill du veta mer om Samhällsbyggarnas STÅR eller komma i kontakt med oss? Maila då till star@samhallsbyggarna.org.