Samhällsbyggarnas sektioner

join us

 

Föreningens sektioner verkar för att driva frågor inom specifika ämnesområden i samhällsbyggandet. Sektionens syfte är att erbjuda ett utbyte mellan dess aktiva samt de medlemmar som verkar inom området. Vidare arbetar sektionerna för att tillse att aktuella ämnen lyfts fram (genom ex. seminarier eller studiebesök) samt att förse tidningens redaktionsråd med uppslag till intressanta artiklar inom ämnesområdet.

 

Sektionerna är en viktig del i föreningens målsättning att verka för en hög kompetensnivå inom samhällsbyggandets olika områden.

 

Saknar du en sektion inom ditt ämnesområde och har intresse av att driva igång en sådan så, tveka inte att kontakta VD eller annan på kansliet, så berättar vi mer om hur du kan gå tillväga och vad som krävs för att inrätta en ny region. Nya sektioner godkänns av Samhällsbyggarnas Styrelse.

 

Samhällsbyggarna har för närvarande följande aktiva sektioner:

 

Fastighetsanalys och marknad 

Karin Witalis karin_witalis@hotmail.com


Fastighetsförvaltning

Rikard Silverfur  rikard.silverfur@fastighetsagarna.se


Fastighetsvärdering

 

Peter Palm peter.palm@samhallsbyggarna.org


Finansiering/Transaktion

Saknas


Miljö/Hållbar utveckling

Olle Hansson olle.hansson@ellevio.se


Infrastruktur

Martin Lindahl martin.lindahl@icloud.com


It & Digitalisering

Carl-Erik Brohn carl-erik.brohn@telia.com


Internationell verksamhet

Gunnar Ersbo gunnar.ersbo@lm.se

Se även egen sida.


Juridik

Fredrik Warnquist fredrik.warnquist@lth.se 

Landsbygd

Torgny  Ekengard                   Torgny.Ekengard@ju.se


Lantmäterihistoria

Ewa Swensson ewa.swensson.lund@gmail.com

 

Äldre nummer att Svensk Lantmäteritidskrift hittar du under Samhällsbyggaren\arkiv.

Där hittar du också äldre lantmätarmatriklar.

Norrbottens läns lantmätarförening förvaltar ett lantmäterimuseum, som byggts upp av Georg Palmgren. Du hittar det på Georgs hemsida http://web.telia.com/~u88707287/ Där finns det också bilder på gamla mätinstrument mm.

Litteratur om äldre kartor hittar du på Kartografiska Sällskapets hemsida

http://kartografiska.se/omks/historisk-kartografi/42-litteratur-om-historiska-kartor

 

Se även egen sida för sektionen för lantmäterihistoria.


Projektledning

Torsten Josephsson torsten.josephson@prioettab.se


Seniorer

Rolf Hörnfeldt

Anders Åberg

rolf.hr@telia.com

anders.aberg4@gmail.com


Stadsutveckling

 

Britta Blaxhult britta.blaxhult@einarmattsson.se


Student

Julia Matwinska     julia.matwinska@skanska.se


Young Professionals

Carl Kristoffersson          carl.kristoffersson@afconsult.com

 

 

 

Gå direkt till: