Miljö och Hållbar utveckling

Vindkraft

Sektionens medlemmar träffas regelbundet på Samhällsbyggarnas kansli i Stockholm, 6-8 gånger per år, för erfarenhetsutbyte och planering av aktiviteter i Samhällsbyggarnas regi som seminarier, remissvar och input till övriga Samhällsbyggarnas aktiviteter. Sektionsmedverkan blir också ett bra nätverk i den egna professionella utvecklingen där man kan testa ideer på en bred kompetens.

 

Arbetet bedrivs med ambitionen att det fysiska mötet är bra men inte nödvändigt för en fungerande och meningsfull sektionsmedverkan för Samhällsbyggarna. Vi har idag sektionsmedlemmar inte bara stationerade i Stockholm utan även från Växjö och Västerås vilka oftast deltar via telefon eller skype och det funkar bra. Medverkan är baserat på frivilliga insatser och anpassas till medlemmens faktiska arbetssituation.

 

Sektionen planerar för att anordna 2-4 frukostseminarier årligen inom området Hållbar Utveckling ur ett Samhällsbyggarperspektiv i syfte att bidra till utvecklingen av Samhällsbyggarens referensramar och kompetens.

 

Vill du veta mer om sektionen för Miljö och Hållbar utveckling? Kontakta Olle Hansson på hansson.stocksund@telia.com.

 

Mer information om Olle hittar du i en intervju här samt i hans blogginlägg i Samhällsbyggarbloggen här.