Sektionen för landsbygd 

landsbygd

 

Infrastruktur, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling m.m.  - har både likheter men också stora skillnader i förutsättningar mellan tätort och landsbygd. 

 

Ansvarig för sektionen sedan årsskiftet 2017/2018 är Karin Torstensson, Landsbygdsutvecklare i Falkenberg. Läs personporträttet av henne här!

 

 

Landsbygd 1970-2015, en sammanställning över utvecklingen gjord av Torgny Ekengard.

 

_______________________________________________________________________________

 

Styrelseprotokoll

 

Styrelsemöte 2018-01-23

 

_______________________________________________________________________________

 

Kontakta sektionen för Landsbygd

Karin Torstensson: karin.torstensson@falkenberg.se

 

Läs personporträttet av Karin Torstensson här!